مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (279)

در این اثر تأکید می‌شود مشکلات سیاستی که برای اکران فیلم‌ها در کشور ما حاکم است، بی‌توجهی کاملی نسبت به مسائل بچه‌ها دارد و این باعث می‌شود فیلم‌هایی که با عنوان مخاطب نوجوان تولید می‌شوند، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (280)

1-4-4. احکام اولیه، ثانویه201-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی:201-4-4-2. حکومت در لغت221-4-4-3. حکومت در اصطلاح221-4-4-4. تبیین حکم حکومتی231-4-4-5. حکم حکومتی و نظریات راجع به آن:241-4-4-6. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی :281-4-4-7. تحلیل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (271)

2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات)54 3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی55 4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی55 5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی58 6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری59 7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی59 -2-4-5اهمیت فضاهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (274)

2-2-2-5- المُقارِب…………………………………………………………………………………………352-2-2-6- المقاربه…………………………………………………………………………………………362-2-2-7- تقریب……………………………………………………………………………………………362-2-2-8- متقارب و تقارب……………………………………………………………………………..372-2-2-9- قرَّب یقرّب تقریبا…………………………………………………………………………….372-2-2-10- قارب…………………………………………………………………………………………..372-3- تطور معنایی قرب و مشتقات آن……………………………………………………………….382-3-1- معنای قرب و مشتقاتش در دوره قرآنی……………………………………………….412-3-2- معنای قرب و مشتقاتش در دوره پس از قرآنی……………………………………..432-4- تحلیل تطور ادامه مطلب…

By 92, ago