منابع و ماخذ مقاله b (277)

2-11-4. ارزیابی فراگیران در موقعیت آموزشی شبیه‌سازی شده312-12. مزایا و معایب استفاده از شبیه‌سازی آموزشی312-12-1. مزایا312-12-2. معایب و محدودیت‌ها322-13. پیشرفت درسی332-14. عوامل موثر در پیشرفت درسی و تحصیلی دانش‌آموزان33 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (278)

1) غیر قابل انتقال بودن سایت منبع 2) محدود نبودن به زمان و مکانحق معنوی دارای دو ویژگی است که ماده‌ی 4 قانون حمایت مؤلفان … به آنها اشاره دارد :” حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است. “بدین ترتیب ، حقوق معنوی ادامه مطلب…

منبع پایان‌نامه ارشد b (279)

در این اثر تأکید می‌شود مشکلات سیاستی که برای اکران فیلم‌ها در کشور ما حاکم است، بی‌توجهی کاملی نسبت به مسائل بچه‌ها دارد و این باعث می‌شود فیلم‌هایی که با عنوان مخاطب نوجوان تولید می‌شوند، بیشتر حالت جشنواره‌ای به خود گرفته و از نیازهای واقعی نوجوانان غافل باشند.3. نقش رسانه‌ها ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه b (280)

1-4-4. احکام اولیه، ثانویه201-4-4-1. تعریف حکم اولیه و حکم ثانوی:201-4-4-2. حکومت در لغت221-4-4-3. حکومت در اصطلاح221-4-4-4. تبیین حکم حکومتی231-4-4-5. حکم حکومتی و نظریات راجع به آن:241-4-4-6. دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی حکم حکومتی :281-4-4-7. تحلیل و بررسی دیدگاه علامه:28نتیجه گیری فصل اول :30فصل دوم :32مصلحت در فقه اهل سنت322-1. معنای ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه b (270)

درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت ادامه مطلب…

تحقیق دانلود b (271)

2-4-4-2- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات)54 3-4-4-2- مفهوم عرصه عمومی55 4-4-4-2- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی55 5-4-4-2- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی58 6-4-4-2- متغیرهای فرهنگ شهری59 7-4-4-2- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی59 -2-4-5اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری60 -2-4-5-1تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم)60 -2-4-5-2تاثیرات اقتصادی _ ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (272)

در بیان مشکلات و محدودیتهای کار، مشکل عمده این است که اخیراً تعداد صنعتگران ماهر شاغل در صنایع‌دستی کاهش یافته است که دلیل اصلی آن اقتصادی و شامل نیاز به دستمزدها و مزایای بهتر در حرفه‌های دیگر، کاهش آرام‌آرام تقاضا برای محصولات تولیدی، امنیت شغلی ناکافی در تولید صنایع‌دستی و ادامه مطلب…

تحقیق دانلود b (273)

در بیان مشکلات و محدودیتهای کار، مشکل عمده این است که اخیراً تعداد صنعتگران ماهر شاغل در صنایع‌دستی کاهش یافته است که دلیل اصلی آن اقتصادی و شامل نیاز به دستمزدها و مزایای بهتر در حرفه‌های دیگر، کاهش آرام‌آرام تقاضا برای محصولات تولیدی، امنیت شغلی ناکافی در تولید صنایع‌دستی و ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه b (274)

2-2-2-5- المُقارِب…………………………………………………………………………………………352-2-2-6- المقاربه…………………………………………………………………………………………362-2-2-7- تقریب……………………………………………………………………………………………362-2-2-8- متقارب و تقارب……………………………………………………………………………..372-2-2-9- قرَّب یقرّب تقریبا…………………………………………………………………………….372-2-2-10- قارب…………………………………………………………………………………………..372-3- تطور معنایی قرب و مشتقات آن……………………………………………………………….382-3-1- معنای قرب و مشتقاتش در دوره قرآنی……………………………………………….412-3-2- معنای قرب و مشتقاتش در دوره پس از قرآنی……………………………………..432-4- تحلیل تطور معنایی قرب و مشتقات آن……………………………………………………….44فصل سوم: معناشناسی تاریخی قربان و قربانی3-1- قربانی و قربانگاه در ادامه مطلب…